Ehituseelsed tööd

Tihtipeale on lammutamine tihedalt seotud järgneva ehitustegevusega – vanu hooneid demonteerides ja eemaldades tehakse ruumi uutele ehitistele.

Uute ehitiste rajamise ettevalmistavateks töödeks Käitlus OÜ poolt on näiteks:

  • Pinnase kaevamine ja äravedu
  • Teenuse raames kaevatakse pinnas soovitud kõrgusnäitajateni ning kaevematerjal ladustatakse või transporditakse ehitusplatsilt ära
  • Vundamendikaevikute rajamine
  • Killustikust vundamendialuste rajamine
  • Teede ja platside aluste rajamine
kokkuleppel Võta ühendust

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.