Keskkonnaalased põhimõtted

OÜ Käitlus keskkonnaalased põhimõtted on:

  • vähendada ehitusjäätmete käitlemisest tekkivat keskkonnamõju ja kaitsta keskkonda;
  • leida erinevaid võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamise suurendamiseks;
  • täita keskkonna alaste õigusaktide ja ettevõtte poolt kohustuseks võetud muid nõudeid;
  • kasvatada klientide jäätmekäitluse alast teadlikkust;
  • kaasates meeskonda muuta keskkonnategevust ja juhtimissüsteemi paremaks.

Käitlus OÜ keskkonnaaruanne 2022: Käitlus OÜ Keskkonnaaruanne 22_

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.