Jäätmekäitlus ja konteinerite rent Pärnus

Jäätmekäitlus (waste treatment) on tegevus, mis hõlmab jäätmete kogumist, jäätmevedu, taaskasutamist ja kõrvaldamist. Jäätmekäitluse aluseks on Eesti keskkonnastrateegia põhimõtted: säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, keskkonnanõuete integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega.

OÜ Käitlus on peaasjalikult Pärnus linnas ja Pärnu maakonnas tegutsev Eesti erakapitalil põhinev jäätmekäitlusteenuseid osutav äriühing.

OÜ Käitlus on spetsialiseerunud sega-ehitusjäätmete kogumisele ja veole, milleks tavapäraselt kasutatakse erimahulisi (5-15 m3) konteinereid. Innovatiivse lahendusena saame jäätmete kogumiseks pakkuda 1 m3 Big-Bag kotte.

OÜ-le Käitlus on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078.  Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.

Telli prügikonteiner

Vaadake meie konteinerite valikut ja tellige see mugavalt vaid mõne klikiga.

Telli siit

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.