8 m3 konteiner

  • Mõõtmed: 3,6 x 1,8 x 1,7 m
  • Max mass: 7 t

Hinnad

Segaehituspraht 339 €
Lammutuspraht
368 €
Lammutuspuit 199 €
Betoonijäätmed 199 €
Majapidamispraht 368 €
Telli

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.