5 m3 ustega/ usteta konteiner

  • Mõõtmed: 2,6 x 1,7 x 1,55 m
  • Max mass: 5 t

Hinnad

Segaehituspraht 263 €
Lammutuspraht
314 €
Lammutuspuit 179 €
Betoonijäätmed 179 €
Majapidamispraht 314 €
Telli

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.