30 m3 konteiner

  • Mõõtmed: 6 x 2,55 x 2 m
  • Max mass: 10 t

Hinnad

Segaehituspraht 639 €
Lammutuspraht
710 €
Lammutuspuit 459 €
Betoonijäätmed
Majapidamispraht 710 €
Telli

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.