2,5 m3 konteiner

  • Mõõtmed: 2,5 x 1 x 1 m
  • Max mass: 3 t

Hinnad

Segaehituspraht 232 €
Lammutuspraht
283 €
Lammutuspuit 159 €
Betoonijäätmed 159 €
Majapidamispraht 283 €
Telli

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.