15 m3 ustega konteiner

  • Mõõtmed: 6 x 2,55 x 1,15 m
  • Max mass: 10 t

Hinnad

Segaehituspraht 499 €
Lammutuspraht
549 €
Lammutuspuit 359 €
Betoonijäätmed 359 €
Majapidamispraht 549 €
Telli

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.