10 m3 konteiner

  • Mõõtmed: 4,20 x 1,80 x 1,80 m
  • Max mass: 8 t

Hinnad

Segaehituspraht 368 €
Lammutuspraht
394 €
Lammutuspuit 219 €
Betoonijäätmed 219 €
Majapidamispraht 394 €
Telli

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.