1 m3 Big bag

  • Mõõtmed: 1 x 1 x 1 m
  • Max mass: 1 t

Hinnad

Segaehituspraht 109 €
Lammutuspraht
129 €
Lammutuspuit 79 €
Betoonijäätmed 79 €
Majapidamispraht 129 €
Telli

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.