Jaaguranna lillelaager

Vaata lähemalt: http://www.jaaguranna.ee/

Käitlus OÜ-le on väljastatud keskkonnaluba nr KL-512078. Jäätmekäitluskoha aadress on Savi 36A Pärnu linnas.